نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
بستن

فیکشن، عصاره جلبک دریایی نروژی

  1. این محصول از عصاره جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوسوم AscophyllumNodosum نروژی استخراج گردیده است.
  2. فیکشن، سبب افزایش رشد و ویژگی های کمی و کیفی محصولات کشاورزی و بهبود طعم محصول می شود.
  3. فیکشن ضمن تامین عناصر لازم، مکمل بسیار خالصی جهت رفع سریع گیاه به ریزمغذیها می باشد.
  4. باعث افزایش جوانه زنی گیاه، افزایش تحمل گیاهان به استرس و تقویت سیستم دفاعی گیاه و همچنین کمک به جذب و بهبود اثر کودها و آفت کش ها.
  5. محرک رشد، تقویت و توسعه سیستم ریشه گیاهان، موثر در بهبود گرده افشانی و افزایش میوه دهی و عملکرد.